darlinglogo3

Årsmøte i linjeforeningen Darling

Tekst: Juliane Lundsten Olsrud

Torsdag den 12. mai holdt Darling, linjeforeningen for mediefag, årsmøtet for 2016. Hovedtemaet for møtet var valg av nytt styre samt en plan for det kommende året.

Nytt styre

Nåværende leder og nestleder Kenneth Kalsnes og Maren Østhaug har valgt å gå av grunnet en travel studiehverdag, og det ble derfor valgt nye ledere i tillegg til økonomiansvarlig, sekretær og PR/info-ansvarlig.

Flere kandidater til vervene

Det var flere om beinet når det gjaldt noen av vervene, men det var Hilde Mikalsen og David Bjørnstad som ble valgt som leder og nestleder. PR/info-ansvarlig ble Mona Merkesdal Tørhaug, og sekretær ble Stine Cecilie Staff. Tidligere styremedlem Sondre Odlo stilte som kandidat til økonomiansvarlig, og ble valgt som dette. Webansvarlig ble ikke valgt på møtet, men nåværende leder har vært i kontakt med flere aktuelle kanditater til dette vervet. Tuva Kvammen, Juliane Lundsten Olsrud, Tor Sellevold og Kristin Rudi meldte seg som øvrige styremedlemmer.

Fremtidsplaner

Det har vært stille rundt Darling det siste året, men de har nå kommet Á jour med økonomi og håper på større aktivitet og rekruttering av flere medlemmer når de nye studentene kommer til høsten. Darling er den minste linjeforeningen ved NTNU i Gjøvik, men står ansvarlig for den viktige mediedagen som arrangeres hver år. Linjeforeningen kommer også til å inkludere studieretningen webutvikling i sine fremtidige aktiviteter i og med at studentene i dette studieløpet pr. i dag ikke tilhører en spesifikk linjeforening. Darling er på vei opp igjen, og det kan virke som at de har en spennende fremtid foran seg.

Facebook-siden til Darling

Del dette:

Juliane studerer medieproduksjon, og er redaktør i Fiber.