Fiber-logo

Fiber har ny profil!

Tekst og bilder: Espen Benoni

Du har kanskje sett at vi har ny logo?

De siste månedene har Fiber vært i en omprofileringsprosess. Det er jeg som grafisk ansvarlig som har hatt ansvar for denne, og i dette innlegget tenkte jeg å fortelle litt om prosessen og hva som er nytt.

Det er mer enn bare logoen som er ny. Denne prosessen handlet like mye om å finne fokus og gi Fiber mening, som det handlet om det rent visuelle uttrykket.

Målet var å forenkle og tydeliggjøre en profil for hele mediehuset som var gjenkjennbar på nettsiden, i papirutgaven eller på plakater og annet promomateriale.

Hvorfor ny profil?

Først og fremst følte vi at den gamle logoen hverken formidlet hva Fiber var eller hva vi stod for. Den gamle logoen har eksistert i over 10 år, og mye har skjedd siden den tid. Da den ble laget fantes det heller ikke noe mediehus, så den passet rett og slett ikke helt inn i mediehusets profil.

Det største problemet med den gjeldende profilen var kanskje at den ikke var konsekvent på tvers av plattformene.

I tillegg til det visuelle var det å finne mening og sette mål like viktig som det rent visuelle. Vi ville finne en grunn for hvorfor vi gjør det vi gjør, og skape en profil og logo som kunne formidle dette.

Research

Det gikk mye tid med på å gjøre research på ordet «fiber». Det var tydelig at ingen visste helt klart hvorfor vi heter Fiber, så jeg ville gi navnet mening.

Bilde av ulike fibre: optisk fiber, karbonfiber og silkefiber.

Optisk fiber, karbonfiber og silkefiber

Det er mange assosiasjoner som kan knyttes til ordet «fiber». Optisk fiber knyttes til lynrask Internettilkobling; karbonfiber er et sterkt materiale hvor fibre er vevd sammen; silkefiber er et utrolig nettverk av fibre laget av en sommerfugl.

Det var først da jeg oppdaget kommisurale fibre – som har som funksjon å koble de to hjernehalvdelene sammen – at et mønster ble tydelig: fibre er noe som knytter ting sammen. Dette la grunnlaget for fokus og et mål:

Fiber ønsker å knytte studenter sammen, gjennom engasjement i det som skjer i studiehverdagen.

Hva er nytt?

Logo

Den nye logoen er basert på tanken om at Fiber ønsker å knytte studenter sammen. Hver bokstav er bygget opp av flere elementer som er «knyttet sammen», og linjene skal representere fibre. Kvadratet langs midten i hver bokstav hjelper til å ytteligere koble bokstavene sammen.

Vi mener at den nye logoen formidler det å koble, samle, knytte sammen, og sier noe om hvorfor Fiber er Fiber.

Den kommer selvfølgelig ikke bare til å stå for seg selv, men sammen med resten av profilen, og her passer den godt inn.

Logo for avis og radio.

En samlet profil

Den nye profilen er stort sett basert rundt én font. Dette er en font som er nøytral, men samtidig moderne og med mye personlighet. Denne bruker vi i logoene for avis og radio – i tillegg vil du se den her på nettsiden, i papirutgaven av avisa og på plakater og annet promomateriale vi lager.

Fargen på Fiber-logoen er en mørk gråfarge som er nøytral for seg selv, men passer godt med fargene for avis, radio og TV (som er de samme som før).

Ved å ha en enkel, klar og tydelig profil ønsker vi å vise at vi har fokus og er samlet.

AVISRADIOTV

Nettside

Som du sikkert ser er nettsiden også ny. Den gamle var utdatert og hadde mange svakheter, blant annet var den ikke helt mobiloptimalisert. Den nye nettsiden er fullstendig responsiv, noe som vil si at den skal fungere like bra på mobil, som på nettbrett, som på data.

Oppsettet på hjem-siden minner om det gamle, men designet passer bedre resten av den nye profilen.

Papirutgaven

Selv om vi satser mest på nett, er ikke papirutgaven av Fiber helt borte. Sammen med nettsiden og resten av profilen er denne oppdatert med nytt layout, typografi og nytt format.

Siden papirutgaven ikke blir gitt ut så ofte kommer den til å være i enda bedre kvalitet, både fysisk og innholdsmessig.

Til slutt

Jeg håper du som leser har fått en litt bedre forståelse av den nye profilen vår – hva som er nytt og hva vi ønsker å oppnå.

Vi er veldig fornøyde, og vi håper du liker den også!

Fibermerket "F"

Del dette:

Espen studerer Mediedesign og er grafisk ansvarlig i Fiber.