FK_jpg_30

Fllaks FK Fotballgalla

Tekst: Emil Bjørnvold

Formålet med Fllaks FK er å samles og ha det gøy. Alle har mulighet til å bli med uavhengig av nivå og forkunnskaper, og er på denne måten en inkluderende gruppe for alle som vil være med.

Flere treninger

Fllaks har per dags dato tre treningsøkter økter i uken, hvor to av dem foregår utendørs og en innendørs . Treningene foregår innendørs i Campus Arena Kallerud og utendørs på Vardal Idrettsplass. Gruppen ønsker å øke med flere treningsøkter ute så fremt det lar seg gjøre med tanke på inntekter. Midlene vil brukes til å øke treningene som foregår utendørs og for å forbedre tilbudet også til de nye medlemmene. De vil også forsøke å holde en cup, samt flere sosiale arrangementer per semester.

Tidlig oppstart av sosiale arrangementer og jentelag

Til nye medlemmer vil Fllaks satse på tidlig oppstart med sosiale arrangementer, noe som vil skape et godt fellesskap og en god stemning innad i klubben. Dette vil allerede tidlig i semesteret bidra til at de nye medlemmene vil bli godt integrert i klubben fra starten av.

På sikt har Fllaks planer om å opprette et eget jentelag. Pr. i dag spiller klubben med blandede lag, også med jenter. Det er i dag 7-8 jenter med i gruppen. Klubben håper på å øke interessen blant flere jenter slik at de i løpet av neste år kan ha fått med nok medlemmer til å opprette jentelaget.

En inkluderende klubb

Totalt har klubben rundt 50 medlemmer pluss seks styremedlemmer. Medlemstallet har gått noe opp siden forrige skoleår, og de fleste medlemmene er svært aktive. Det er godt oppmøte på treningene, og samholdet i gruppen er godt. De nye medlemmene blir derfor med en gang inkludert i et godt og trygt fellesskap.

Fllaks er en god og trygg gruppe for nye medlemmer hvor alle kan være med. Klubben har et spredt spekter med spillere fra forskjellige nivåer, alt fra nybegynnere til spillere på et proffere nivå. Det gode samholdet i klubben gjør at man ikke trenger å føle seg utenfor selv om man ikke spiller på proffnivået.

Sponsoransvarlig i klubben, Fredrik bøckmann forteller at han kom inn som nytt medlem i fjor. Han ble med en klassekamerat på en trening, og kjente umiddelbart på det gode og åpne fellesskapet i klubben. Han følte seg velkommen, og at det var en god gruppe han hadde kommet til.

Fotballgalla

Fotballklubben fikk spons til å arrangere fotballgalla. Her ble det servert en buffé med halalmat, og noen spillere ble hyllet på scenen. Det ble delt ut totalt 10 priser denne kvelden. Første prisen gikk til Mosta Mosleh for årets mannlige spiller. Prisen for årets råtass gikk til Anders Stensrud. Prisen for årets mannlige toppscorer gikk til Erlend Onsrud Bye. Lisa Williams og Lisa Kristin Johansen fikk delt årets kvinnelige toppscorer. Prisen for årets nykommer gikk til Øystein Larsen og årets oppmøte gikk til Mari-Anne Kojedal. De tre siste prisene gikk til årets kylling vinner  Randi Mykkeltveit Terjesen , gledesspreder vinner Alexander Gjerde og  cupspiller vinner Mosta Mosleh.

Det gamle styret i fotball gruppen besto av Leder:  Knut-Erik Flåm, Nestleder: Stian Nordby Finstad, Økonomisjef: Lisa Kristin Johansen, Sponsorsjef: Fredrik Bøckmann, Trener: Lars Martin Haukedal, Trener: Anders Stensrud. Det ble også valgt nytt styre denne kvelden. Det nye styret består av, Leder: Anders Stensrud, Nestleder: Lisa Kristin Johansen, Økonomisjef: Julie Olasveen, Sponsorsjef: Lars Martin Haukedal, Trener: Alexander Gjerde, Trener: Erlend Onsrud Bye.

Under er noen bilder fra kvelden.

Del dette: