Endre S. Myhre presenterer

Gjøviks nye gründergruppe

Tekst og bilde: David Bjørnstad

På onsdag kveld inviterte Linjeforeningene RIK, INGa og Login til oppstartsmøte for Start Gjøvik. Start Norge er en frivillig, non-profit studentorganisasjon som ble etablert i 2002. I dag har de 20 lokallag som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap på høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Hva er Start NTNU?

Start er en studentorganisasjon som skal jobbe for å øke kompetansen om entreprenørskap og gründervirksomhet på det ulike campusene. Start Gjøvik vil jobbe for å øke kompetansen her på NTNU i Gjøvik og eventuelt Fagskolen innlandet. «Vi gir en god kontakt for studentene ut til arbeidslivet som også satser på nyskapning», sier Endre S. Myhre som er initiativtaker til prosjektet.

Nyskapning på Gjøvik

Start er til for å engasjere studentene til å tenke nytt, og hjelpe med å bygge videre på de ideene de har. «Vi vet at det ligger mange gode ideer der ute, men folk er ofte redde eller vet ikke helt hvordan de skal gå fram for å gjennomføre idéene, og lar derfor de gode idéene dø ut. Det er derfor vi er her for å hjelpe, og styre dem i riktig retning. Studenter kan komme til oss, så vi får satt dem i kontakt med de rette personene, slik at det blir lettere å iverksette idéen sin», sier Myhre.

«Vi har lyst til å starte her ikke bare fordi at vi vil at folk skal komme med ideer, men også skape muligheter for å gjennomføre dem. Vi gir ikke nødvendigvis alle svarene, men vi veileder til riktig personene.»

Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Start arrangerer foredrag og events for å skape engasjement rundt idé skapning og nytenking blant studentene. Også for å bli bedre kjent med det lokale næringslivet. Start Gjøvik er allerede i god dialog med aktører som næringsparken på Raufoss og på Mustad, og de er meget positive til å øke kompetansen og lysten rundt entreprenørskap og gründervirksomhet.

«Både Trondheim og Ålesund er utrolig flinke på entreprenørskap, mens Gjøvik er svakere på det. Mest sannsynlig fordi de fleste studentene har blitt prappa ned med idélab24, og det kanskje har gitt en litt negativ vinkling på det», sier Myhre og ler. Han tilføyer også at dette vil være med på å skaper et sterkere bånd mellom NTNU Tronheim, NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik. Og at dette er muligheten til å vri idé skapning til noe positivt igjen.

Start NTNU Logo

Pitch-O-Rama

Pitch-O-Rama er et event som ble arrangert av Start NTNU Tronheim og Spark Tronheim, her i Gjøvik, som en del av et initiativ for å starte opp Start NTNU Gjøvik. Pitch-O-Rama er et typisk event som Start arrangerer for å øke kompetanse og lyst til gründervirksomhet, men ikke det eneste. Endre sier de er i oppstartsfasen og har mye gøy på lager. «Vi gleder oss til å være i full gang etter sommeren, og se Gjøviks lyst for innovasjon vokse.»

Del dette: