Om Mediehuset Fiber

Høsten 2014 lanserte vi denne nettportalen og gjennomførte en sammenslåing av GSR (Gjøvik studentradio), GSTV (Gjøvik student TV) og studentavisen Fiber som ble til Mediehuset Fiber!

Fiber er et uavhengig organ som drives på frivillig basis av studenter. Målgruppen er hovedsaklig studenter ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen i Gjøvik, men også skolens ansatte og andre interessenter i nærområdet.

TV-, radio- og avisredaksjonen drives som tre ulike grupper, men samarbeider i mediehuset. Det er redaktøren i avisredaksjonen som er ansvarlig for alt innhold på fiber.hig.no, men alle tre gruppene vil jobbe med å skape innhold til portalen.

Tips og bidrag til saker er alltid ønskelig! Kopiering av tekst eller fotografier må avtales på forhånd.

Hvorfor «Fiber»?

Papirfiber, karbonfiber, trefiber. Fibre er noe som knytter sammen.

Vi i studentavisen Fiber ønsker å knytte studenter sammen gjennom engasjement i det som skjer i studiehverdagen.

Fun fact: Kommisurale fibre er det som kobler den høyre hjernehalvdelen sammen med den venstre! Er det rart vi heter Fiber?

Redaksjonen

Redaktør

Juliane Lundsten Olsrud
juliane.olsrud@hig.no

Redaktøren er lederen for avisen og ansvarlig for innholdet i avisen, både på papir og nett. Vedkommende har ansvar for å sette opp innholdet og følge opp tekstene som produseres. Redaktøren innkaller til møter og strukturerer det administrative.

Nestleder/Økonomiansvarlig

Emil Bjørnvold
emil.bjornvold@hig.no

Nestleder er ansvarlig når redaktøren ikke er tilstede.

Økonomiansvarlig setter opp budsjett, fører regnskap og betaler regninger på vegne av Fiber.

Sekretær

Mona Merkesdal Tørhaug
mona.torhaug@hig.no

Sekretæren har blant annet ansvar for å skrive referat fra møtene som holdes og publisere disse i etterkant.

Grafisk ansvarlig/Webansvarlig

Espen Benoni
espen.benoni@hig.no

Som grafisk ansvarlig er primærjobben å ha siste ordet når det kommer til layout og utseende av avisen. I samråd med redaktøren skal grafisk ansvarlig også godkjenne samtlige deler av avisen før den går i trykk.

Webansvarlig har ansvar for nettsiden og at den blir vedlikeholdt og oppdatert.

PR-ansvarlig

David Bjørnstad
david.bjornstad@hig.no

PR ansvarlig skal sørge for at verden rundt Fiber ved hva Fiber er og driver med. Vedkommende har hovedansvar for distribusjon og promotering av avisen og andre aktiviteter som konkurranser og stand. I tillegg er personen ansvarlig for å følge opp de i Fiberfamilien som ønsker å drive med PR på vegne av Fiber.

Trykkansvarlig

Arne Sæbø
arne.sabo@hig.no

Trykkansvarlig har ansvaret for å ha kontakt med trykkeriet og sørge for at papirutgaven er i god nok kvalitet, og kommer tidsnok.