Om Mediehuset Fiber

Fiber er et uavhengig organ som drives på frivillig basis av studenter. Målgruppen er hovedsaklig studenter ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen i Gjøvik, men også skolens ansatte og andre interesserte i nærområdet.

Hvorfor «Fiber»?

Papirfiber, karbonfiber, trefiber. Fibre er noe som knytter sammen.

Vi i Mediehuset Fiber ønsker å knytte studenter sammen gjennom engasjement i det som skjer i studiehverdagen.

Fun fact: Kommisurale fibre er det som kobler den høyre hjernehalvdelen sammen med den venstre! Er det rart vi heter Fiber?

Tips og bidrag til saker er alltid ønskelig! Kopiering av tekst eller fotografier må avtales på forhånd.

Redaksjonen

Leder

Kristian Elseth
kristian@elseth.com

Leder er lederen for hele Mediehuset Fiber. Vedkommende har ansvar for at alle andre gjør det de skal.

Redaktør

Leder inntil videre

Redaktøren er lederen for avisen og ansvarlig for innholdet i avisen, både på papir og nett. Vedkommende har ansvar for å sette opp innholdet og følge opp tekstene som produseres. Redaktøren innkaller til møter og strukturerer det administrative.

Økonomiansvarlig

Kay Erik Henriksen
kay.erik.henriksen@gmail.com

Økonomiansvarlig setter opp budsjett, fører regnskap og betaler regninger på vegne av Mediehuset Fiber.

Webansvarlig/Grafisk ansvarlig

Robin SWAG Herrmann
robinandreh@gmail.com

Som grafisk ansvarlig er primærjobben å ha siste ordet når det kommer til layout og utseende av nettsiden

Webansvarlig har ansvar for nettsiden og at den blir vedlikeholdt og oppdatert.

PR-ansvarlig

Leder inntil videre

PR ansvarlig skal sørge for at verden rundt Fiber vet hva Fiber er og driver med. Vedkommende har hovedansvar for distribusjon og promotering av avisen og andre aktiviteter som konkurranser og stand.